در باره پوهنځی

دیدگاه و ماموریت پوهنحی

دیدگاه: پوهنحی اقتصاد موسسه تحصیلات عالی هیواد با ساختار تشکیلاتی و کدر مناسب، منابع مالی و فضای کافی، معطوف به ارائه خدمات علمی در حوزه اقتصاد و مدیریت به جویندگاه دانش با معیارهای ملی و بین المللی می باشد.

ماموریت: آموزش و تربیت نیروهای انسانی متعهد و متخصص در حوزه اقتصاد و مدیریت با رعایت معیارهای اخلاقی و علمی، مورد تایید وزارت تحصیلات عالی است.

دیدگاه و ماموریت دیپارتمنت اداره تجارت( پوهنحی اقتصاد)

دیدگاه: دیپارتمنت اداره تجارت پوهنحی اقتصاد مصمم است تا از طریق تدریس و تحقیق در بخشهای اداره تجارت و مدیریت با آشکار ساختن استعدادهای محصلان و آماده ساختن آنها در جهت رشد و توسعه جامعه یکی از عالی‌ترین دیپارتمنت‌ها در سطح موسسه باشد.

ماموریت: دیپارتمنت اداره تجارت پوهنحی اقتصاد در حال حاضر مصروف ارائه خدمات تحصیلی معیاری در بخش‌های اداره تجارت و مدیریت مسلکی نوین از طریق شیوه‌های نظری و عملی در تقدیم نمودن فارغ‌التحصیلان مسلکی و مدیر مطابق با فرهنگ و نیازمندیهای جامعه می‌باشد.

کمیته‌ها و شورای علمی  پوهنحی اقتصاد

 • شورای علمی
 • کمیته فرعی پلان استراتژیک
 • کمیته فرعی ارتقای کیفیت
 • کمیته فرعی نصاب تحصیلی
 • کمیته فرعی تحقیق
 • کمیته فرعی فرهنگی
 • کمیته فرعی امتحانات
 • کمیته فرعی نظم و دسیپلین

پوهنحی اقتصاد

پوهنحی اقتصاد از سال ۱۳۹۰ آغاز به کار نموده است و تا کنون در راستای اهداف خویش مشغول به فعالیت می‌باشد. و از ابتدای تاسیس موسسه، این پوهنحی بصورت مستقل آغاز به کار نموده است که در ابتدا دارای یک دیپارتمنت ( اداره تجارت ) بوده است و از سال ۱۳۹۶ تخصص های  مالی، مدیریت منابع بشری و بازاریابی  نیز به آن اضافه گردیده است و هم اکنون دارای یک دیپارتمنت با سه تخصص می‌باشد. امید است از این طریق خدمات شایانی را در جهت اهداف موسسه و جامعه عزیز افغانستان ارائه نماید.

 مشخصات کلی پوهنحی

تشکیلات کامل و منطبق با قانون تحصیلات عالی کشور

موجودیت دیپارتمنت اداره تجارت با تخصص  مالی ( Finance) مدیریت منابع بشری ( Human Resource management) و بازاریابی ( Marketing)

ارزش ها :

 • آزادی آفرینش علمی و فکری
 • احترام به اصول قسط و عدالت به عنوان ارزشهای اقتصادی در مکتب اسلام
 • کار آفرینی
 • خلاقیت و آینده نګری
 • رعایت اصل مشارکت و اجتناب از تمرکز ګرایی در امر مدیریت و رهبری
 • شفافیت و حسابدهی
 • احترام به اصول توسعه پایدار انسانی
 • سهمگیری فعالی در انکشاف جامعه
 • قانونمداری

اهداف :

 • تربیه محصلین با شناخت نظری و عملی در جهت پیشبرد امور سازمان ها منحیث یک مدیر مسلکی و با تجربه
 • گسترش شناخت مرتبط با دانش علوم انسانی به جامعه به محصلین برای رفع نیازمندی های متمرکز به کارکرد های سازمانی
 • گسترش شناخت و مهارت ها به سطح ملی و بین المللی برای توسعه جامعه
 • گسترش شناخت و مهارت های لازم به محصلین برای تحلیل مسایل جامعه در محیط کاری و رفع موانع فرا روی آنها
 • آماده نمودن محصلین برای توسعه تحصیلات خارج از  کشور
 • ارتباط دادن محصلین در طول دوره آموزشی به سازمان ها و مراکز علمی در سطح ملی و بین المللی
 • معیاری سازی پوهنځی اقتصاد با تکیه بر معیارهای وزارت تحصیلات عالی
 • ایجاد دیپارتمنت های جدید
 • ایجاد دوره های ماستری و دوکتورا در رشته اقتصاد و مدیریت
 • نصاب تحصیلی هشت سمستر پوهنځی اقتصاد
 • تربیت نیروی فنی، متخصص و کارشناس برای پاسخگویی به نیازهای هر دو سکتور ( دولتی و خصوصی).
 • فراهم نمودن زمینه های فراگیری  مدیریتی، منابع بشری، امور مالی،  بازاریابی و  اقتصادی در دوره های تخصصی و مقاطع تحصیلی بالاتر، از طریق آماده سازی نیروهای جوان و فارغ التحصیل در دوره لیسانس اقتصاد.
 • تربیت نیروهای توانمند برای مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی و سیاست گزاری های اقتصاد
 • ظرفیت سازی و ارتقای ظرفیت علمی محصلین جهت تامین نیروی انسانی مورد ضرورت سکتورهای مختلف
 • جذب کادری علمی دارای سطح تحصیلات دوکتورا به طور دایمی
 • ایجاد مرکز مطالعات و تحقیقات اقتصادی و مدیریتی

فرصت ها و قوت ها:

الف:‌ قوت ها:‌

 • داشتن استادان مجرب در تخصصص های مربوطه
 • داشتن استادان جوان و آماده برای خدمت بیشتر
 • داشتن استادان با درجه تحصیل ماستری
 • موجودیت انگیزه دراستادان برای رشد خودی دانشجویان
 • وجود ساخت تشکیلات مناسب
 • موجودیت روحیه تعاون و همکاری میان اعضای کدرعلمی و اداری
 • موجودیت مدیریت دموکراتیک و مشارکتی
 • وجود کتابخانه معیاری
 • برخوردداری از امکانات زیر بنایی مناسب

ب:  فرصت ها

 • وجود بازار کار گسترده برای فارغان رشته های اقتصاد و مدیریت
 • استقبال اقشارمختلف مردم از ررشته های اقتصاد و مدیریت
 • حمایت جدی وزارت تحصیلات عالی ازانکشاف رشته های تحصیلی مورد نیاز جامعه مانند اقتصاد و مدیریت
 • حمایت جامعه جهانی از رشته های اقتصاد و مدیریت
 • موجودیت فرصت برای ایجاد توامیت با سایر سازمانها و مراکز آکادمیک

 برنامه پوهنځی

پوهنځی اقتصاد دارنده برنامه های کوتاه و طویل المدت است که ذیلا برنامه های آن وضاحت داده میشود.

برنامه کوتاه و میان مدت:

۱- ایجاد فضای تحقیقاتی مناسب برای محصلین در حوزه اقتصاد و مدیریت

۲ـ ایجاد انگیزه برای نوشتن مقالات با توجه به دروس و چاپ آن در فصلنامه پوهنځی و موسسه

۳ـ برنامه سفرعلمی به ادارت و ارگان ها  با توجه به نیاز دروس

۴ـ برنامه سفرعلمی و نحوه کار بانک مرکزی افغانستان در رابطه با ثبات ارزش پولی و کنترول تورم

۵- برگزاری سمینار ها و کنفرانسها

۶- برگزاری برنامه های کوتاه مدت  ارتقای ظرفیت برای محصلین مانند نوشتن سی وی یا خلص سوانح، نوشتن درخواست وظیفوی ، استفاده موثر از انترنت در جهت بدست آوردن اطلاعات موثق و مفید، مدیریت زمان، مصاحبه وظیفوی، روش تحقیق و غیره

۷- ایجاد و انکشاف برنامه های کوتاه  و میان مدت بلند بردن ظرفیت به سطح پوهنځی که بتواند برای محصلین در اشتغال و پیشبرد وظیفه به وجه احسن کمک کند،  مانند برنامه آماری در علوم اجتماعی QuickBooks, SPSS ، مدیرت و رهبریت، مدیریت پروژه ديپلوم در امور مالی ، Event Management مدیریت رویدادها،  و  دیگر برنامه های مورد نیاز عصر کنونی<

۷- ایجاد کلب مناظره

۸- ایجاد کلب  کتاب ( Book Club)

برنامه طویل المدت:

۱- استخدام اساتید مجرب و خبره  با تحصیلات عالی ماستری و دوکتورا برای پیشبرد اهداف پوهنځی

۲- ایجاد برنامه‌های روش تدریس برای اساتید با در نظر داشت شیوه های جدید، موثر و مفید معیاری

۳- حفظ و تقویت اساتید کدر علمی که در بخشهای اداری و علمی پوهنځی  مشغول به فعالیت هستند

۴- ایجاد مرکز انکشاف پوهنځی یا Faculty Development Center (FDC)   در جهت ارتقاء ظرفیت علمی اساتید و کارمندان

۵- ایجاد دیپارتمنت منابع بشری، بازاریابی  و اقتصاد ملی نظر به ضرورت بازار کار

۶- تجهیز پوهنځی با تسهیلات مورد نیاز عصر کنونی

۷- ایجاد دوره ماستری در پوهنځی و

۸- تقویت مرکز تحقیقات علمی در انجام تحقیقات براساس نیازهای جامعه