برنامها

برنامه پوهنځی حقوق و علوم سیاسی

پوهنځی علوم سیاسی موسسه هیواد، به منظور گسترش مرزهای دانش و فراهم آوری امکانات آموزشی مناسب برای همه شهروندان  کشور به وجود آمده است. این پوهنحی از طریق بکارگیری برنامه‌ریزی، جلب مشارکت فعال محصلین عزیز، با تکیه بر تعهد و وجدان کاری خویش برآنست که زمینه‌های آموزش فراگیر جامعه و تربیت منابع انسانی متخصص و دانش بنیان را تسهیل نماید.

پوهنحی علوم سیاسی پوهنتون هیواد در یک روند ممتد، برنامه‌های درسی خود را بازنگری  نموده و با توجه به نیازها در آن نوآوری می‌آورد. تجدید نظر برنامه‌ها  توسط اعضای هیئت علمی پوهنځی، نظر به نیازهای موجود صورت می گیرد.

برنامه کوتاه مدت:

 1. ایجاد کلینیک حقوقی مجهز و تاسیس یک نهاد مشورتی درون سازمانی داخل پوهنځی ؛
 2. تاسیس کتابخانه مجزا و دایر کردن ورکشاپ‌های تخصصی یادگیری اصول و فنون قضاوت, وکالت…
 3. دعوت از نخبگان سیاسی و حقوقدانان مجرب جهت شریک سازی تجربیات علمی و مسلکی خود؛
 4. ایجاد کمپیوتر لب مجهز برای پوهنځی ؛
 5. ایجاد انتشارات مختص پوهنځی ؛
 6. ایجاد انجمن دانشجویی.

برنامه درازمدت:

 1. زمینه کسب بورسیه های تحصیلی در مقاطع ماستری و دکترا برای استادان؛
 2. تهیه بورسیه‌های ماستری برای دانشجویان نخبه فارغ شده در سطح ملی و بین المللی؛
 3. ایجاد مجله علمی معتبر و معیاری؛
 4. مجزا کردن حوزه حقوق از علوم سیاسی, به دو پوهنځی متفاوت؛
 5. ایجاد مرکز تحقیقات علمی بروز در سطح پوهنځی ؛
 6. کسب رتب و معاش برای کادر علمی و پروسس آن در وزارت؛