در باره پوهنځی

تاریخچه پوهنځی حقوق و علوم سیاسی

پوهنځی حقوق و علوم سیاسی یک نهاد غیردولتی است، که در سال 1390 هـ ش تاسیس گردیده و از بدو تاسیس تا امروز همیشه در تلاش است تا کادر متخصص و کار آزموده عدلی، قضائی، سیاسی و اداری را تقدیم جامعه نماید. چون پوهنځی حقوق و علوم سیاسی مولد نیروی کار برای نهادهای عدلی و قضائی و همچنان سیاسی و اداری مملکت می‌باشد، لذا ایجاب می‌نماید تا تدریس و آموزش در این نهاد تحصیلی با توجه به نیازهای زمان و ارزش‌های جامعه عیار گردد. تحقق این امر کار سهل و آسانی نبوده و همیشه با چالش‌ها و مشکلات همراه بوده است. خصوصاْ در حال حاضر که بحث حاکمیت قانون و آوردن نظم در جامعه یکی از ضروریات مبرم جامعه ما تلقی می‌گردد، این رسالت هر چی بیشتر تقویت گردیده و پوهنځی حقوق و علوم سیاسی را مکلف می‌سازد تا در آموزش نسل جوان، نیازهای فعلی و آینده نهاد‌های عدلی و قضائی و سیاسی اداری را مد نظر گیرد. تا از یک جهت وجهه از دست رفته نهادهای عدلی و قضائی را در امر مبارزه با بی‌عدالتی و عدم حاکمیت قانون،  دوباره احیا نموده و از جانب دیگر منحیث یک نهاد علمی و اکادمیک، ادای رسالت نماید.

مدت تحصیل در پوهنځی حقوق و علوم سیاسی مؤسسه تحصیلات عالی هیواد 4 سال می‌باشد؛ دو سال اول دوره تحصیل به شکل عمومی بوده و همه محصلان دروس مشترک را با هم تعقیب می‌نمایند. در شروع سال سوم محصلان به دو رشته جدا گانه و تخصصی  تقسیم شده و به ادامه دروس شان می‌پردازند. رشته‌های متذکره به نام رشته علوم حقوقی و قضائی و رشته علوم سیاسی و اداری مسمی می‌باشند. هر یک از رشته‌های فوق الذکر فارغ‌ده بوده و محصلان این پوهنځی از یکی از این دو رشته فارغ می‌گردند.

پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی دارای تعمیر مستقل نبوده وهمراه با دو پوهنځی دیگر از یک تعمیر مشترک استفاده می‌نماید.

پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی دارای (25) صنف درسی به سایزهای مختلف می‌باشد در حال حاضر به تعداد (27) تن استادان ذکور و اناث در این پوهنځی مصروف تدریسی بوده و در سه تایم روزانه و شبانه در حدود(۷۶۱) محصل مصروف فراگیری دروس می‌باشد.

قابل تذکر است که شمولیت در پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی از طریق کانکور صورت می‌گیرد.

تعداد فارغان پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی از سال 1390 الی 1397به تعداد (290) نفر اعم از دختر و پسر می‌باشد.

  • در حدود (1230) تن از محصلین مصروف آموزش اعم ازدختر و پسر در سطح مؤسسه می‌باشد.
  • تمامی محصلین پوهنځی دارای کارت هویت بوده که از طرف آمریت امور محصلان برای شان توزیع می‌گردد.
  • در سطح مؤسسه یک سالون کفتریا برای محصلان وجود دارد.
  • پوهنځی حقوق تا فعلاً به سویه لیسانس فارغ التحصیل می‌دهد. در دو رشته: «اداری – دیپلوماسی» و «قضائی – سارنوالی» .