کور / خانه / تاريخچه کوتاه

تاريخچه کوتاه

پيشينه :

مؤسسه تحصيلات عالی هيواد در سال ۱۳۹۰ با اخذ مجوز رسمی از وزارت تحصيلات عالی, شروع به فعاليت نمود. ويژگی اين موسسه, بهره گيری از بهترين امکانات, استفاده از تعمير اختصاصی و منحصر بفرد, کدر اداری منظم, کدر علمی شايسته و تطبيق معيارهای ملی و بين المللی است. هدف اصلی موسسه, مشارکت جامع در انکشاف علمی, فرهنگی, اجتماعی و سياسی کشور از طريق تربيت فرزندان وطن است و تا کنون پنج دور فارغ التحصيل داشته است.