کور / خانه / پيشنهادها

پيشنهادها

مؤسسه تحصیلات عالی هیواد در سال ۱۳۹۰ با اخذ مجوز رسمی از وزارت تحصیلات عالی, شروع به فعالیت نمود. ویژگی این موسسه, بهره گیری از بهترین امکانات, استفاده از تعمیر اختصاصی و منحصر بفرد, کدر اداری منظم, کدر علمی شایسته و تطبیق معیارهای ملی و بین المللی است. هدف اصلی موسسه, مشارکت جامع در انکشاف علمی, فرهنگی, اجتماعی و سیاسی کشور از طریق تربیت فرزندان وطن است و تا کنون پنج دور فارغ التحصیل داشته است.