حقوق و علوم سیاسی (LLB)

حقوق و علوم سیاسی


پوهنځی حقوق و علوم سیاسی موسسه قبلا تحت عنوان پوهنځی علوم سیاسی در سال ۱۳۹۰ ایجاد طی پیشنهادی نمبر ۱۲۵ مورخ ۵/۳/۱۳۹۷ ریاست پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی، به پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی تعدیل گردید. این پوهنځی دارای ریاست، معاونیت و دو آمریت دیپارتمنت (حقوق و علوم سیاسی و روابط بین الملل ) میباشد که هر کدام با توجه به لایحه وظایف، فعالیت های شان را انجام میدهند. پوهنځی‌ حقوق وعلوم سیاسی در حال حاضر نظر به امکانات موجود قادر به پاسخگویی و جذب منظم محصلان به پیمانه‌ای که مراجعه می کنند، می‌باشد. این پوهنځی در حال حاضر دارای صنوف معیاری با امکانات مدرن است که برای تعداد مشخص از محصلان جهت فراگیری دانش با معیارهای تعریف شده کشور ایجاد گردیده است. پوهنځی حقوق و علوم سیاسی دارای اهداف واستراتیژی مشخص بوده و درروشنایی اهداف کلی وزارت تحصیلات عالی و موسسه تحصیلات عالی هیواد و با در نظرداشت نیازمندیها و اولویت های جامعه، اهداف و دورنمای فعالیت های خود را تعیین کرده است. پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی موسسه تحصیلات عالی هیواد با داشتن کادر علمی‌با درجات تحصیلی دکتر و ماستر در دو دیپارتمنت، مشغول ارائه خدمات تحصیلی میباشند. برنامه درسي این پوهنځی به سيستم کریدت عیار گردیده است و شمولیت، جهت ادامه تحصیل بر مبنای لوایح و مقررات تحصیلات عالی کشور تنظیم می گردد.

محمد شریف دانش

ریس پوهنځی

پیام ریاست پوهنځی حقوق و علوم سیاسی کتله های به هر سطحی که باشند، بدون موجودیت نهاد های اداره کننده به جای معقول نمی رسند، و ایجاد اداری سالم بدون موجودیت برنامه پلان از قبل تدوین شده، ممکن نبوده و نخواخد بود. از اینجاست که داشتن پلان و برنامه در بخش های مدیریتی و به ویژه در سطح نهاد های علمی اکادمیک امری ضروری پنداشته می شود و به توسل به پلان های و برنامه ها می توانند به هدف خود رسیده از این جهت مؤسسه تحصیلات عالی هیواد – یک نهاد علمی و اکادمیک می باشد. در سطح کلان از یک پلان استراتیژیک و برنامه ریزی مشخص برخوردار بوده و تلاش نموده است که این برنامه ها و پلان های خود را در سطح واخد های کوچک نیز، اجرایی نماید. لذا پوهنځی حقوق و علوم سیاسی برای رسیدن به اهدافُ دیدګاه و ماموریت خویش نیازمند پلان استراتیژیک در روشنایی پلان کلی موسسه تحصیلات عالی هیواد بوده استږ پوهنځی حقوق و علوم سیاسی موسسه تحصیلات عالی هیواد از امکانات فزیکی خوب و کادر های علمی – اداری کارا برخوردار استږ این پوهنځی برای رسیدن به اهداف و بهتر انجام دادن امورات محوله خودُ دست به ساحتن پلان استراتیژیک سه ساله هم در سطح پوهنځی و هم در سطح دیپارتمنت های مربوطه زده است که در این پلان، بیشترین تلاش در امر ارایه خدمات تحصیلی معیاری و با کیفیت و تولید دان حقوقی و سیاسی مبتنی بر اساسات علمی و پذیرفته شده ملی، منطقه‌ای و جهانی صورت گرفته است. بنده در امر رسیدن به این اهداف و تطبیق پلان ها برای حود و همکاران متخصص و متعهد خویش؛ از حق تعالی آروزی موفقیت توأم با سلامتی کامل خواهانم. باحرمت محمد شریف دانش رئیس پوهنځی حقوق و علوم سیاسی هیواد

دیدگاه

پوهنځی حقوق و علوم سیاسی در تلاش است در سه سال آینده یک پوهنځی شناخته شده و متناسب با معیار های جهانی در امر ارائه خدمات تحصیلی و تحقیقات علمی در سطح ملی باشد.

ماموریت

پوهنځی حقوق و علوم سیاسی با در نظرداشت فضای علمی کشور مصروف ارائه خدمات تحصیلی حقوقی و سیاسی جهت پرورش کادرهای علمی و تحقق ارزش های ملی و اسلامی برای رسیدن به جامعه آرمانی می باشد.

دیپارتمنت ها

حقوق

دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی از بدو تاسیس موسسه در سال 1390 هـ ش تا اکنون منحیث پرطرفدار ترین دانشکده همواره بادرنظرداشت پلان استراتیژیک خود در تلاش است تا کادر متخصص و کار آزموده عدلی، قضائی، سیاسی و اداری را تقدیم جامعه نماید. تدریس و آموزش در این نهاد تحصیلی با توجه به نیازهای زمان و ارزش‌های جامعه عیار گردیده، بدین هدف که از یک جهت در احیای دوباره وجه از دست رفته نهادهای عدلی و قضائی در امر مبارزه با بی‌عدالتی و عدم حاکمیت قانون، نقش آفرینی بکند و از جانب دیگر منحیث یک نهاد علمی و اکادمیک، در عملی شدن دانش رسالت خود را انجام دهد. مدت تحصیل دوره لیسانس در دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی این پوهنتون بطور عادی 4 سال را در بر میگیرد، که خوشبختانه کلستر جدید که ازسوی وزارت تحصیلات عالی کشور ایجاد گردید این پوهنځی به دو رشتۀ تخصصی تقسیم شده است: یکی رشته حقوق ودومی رشته علوم سیاسی وروابط بین الملل میباشد. دانشکده حقوق وعلوم سیاسی در تعمیر مرکزی پوهنتون دارای (30) صنف درسی بوده و به تعداد (40) تن استادان ذکور و اناث در این دانشکده در سه وقت درسی صبحگاهی، روزانه و شامگاهی به شکل دایمی، نیمه دایمی وبالمقطع مصروف تدریس برای کمتر از(1000) دانشجویان اناث و ذکوردر شعبۀ مرکزی میباشند


بیشتر بدانید

علوم سیاسی

دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی از بدو تاسیس موسسه در سال 1390 هـ ش تا اکنون منحیث پرطرفدار ترین دانشکده همواره بادرنظرداشت پلان استراتیژیک خود در تلاش است تا کادر متخصص و کار آزموده عدلی، قضائی، سیاسی و اداری را تقدیم جامعه نماید. تدریس و آموزش در این نهاد تحصیلی با توجه به نیازهای زمان و ارزش‌های جامعه عیار گردیده، بدین هدف که از یک جهت در احیای دوباره وجه از دست رفته نهادهای عدلی و قضائی در امر مبارزه با بی‌عدالتی و عدم حاکمیت قانون، نقش آفرینی بکند و از جانب دیگر منحیث یک نهاد علمی و اکادمیک، در عملی شدن دانش رسالت خود را انجام دهد. مدت تحصیل دوره لیسانس در دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی این پوهنتون بطور عادی 4 سال را در بر میگیرد، که خوشبختانه کلستر جدید که ازسوی وزارت تحصیلات عالی کشور ایجاد گردید این پوهنځی به دو رشتۀ تخصصی تقسیم شده است: یکی رشته حقوق ودومی رشته علوم سیاسی وروابط بین الملل میباشد. دانشکده حقوق وعلوم سیاسی در تعمیر مرکزی پوهنتون دارای (30) صنف درسی بوده و به تعداد (40) تن استادان ذکور و اناث در این دانشکده در سه وقت درسی صبحگاهی، روزانه و شامگاهی به شکل دایمی، نیمه دایمی وبالمقطع مصروف تدریس برای کمتر از(1000) دانشجویان اناث و ذکوردر شعبۀ مرکزی میباشند


بیشتر بدانید

پلان استراتیژیک پوهنحی

پلان استراتیژیک


نمایش پلان استراتیژیک

کریکولم پوهنحی

کریکولم


نمایش کریکولم

آمار و ارقام

412

تعدا فارغان

830

محصلان موجود

25

تعدا استادان

5

تعداد PHD

25

تعداد ماستر

اعضای پوهنحی

Teachers
محمد شریف دانش
ریس پوهنځی
Teachers
میر ظفرالدین انصاری
آمر دیپارتمنت
Teachers
محمد عارف فانی
آمر دیپارتمنت
Teachers
وحیدالله سروري
استاد پوهنځی حقوق
Teachers
محمد عارف معرفت
استاد پوهنځی حقوق
Teachers
محمد ابوبکر اصولی
استاد پوهنځی حقوق