نويو کارکوونکو ته د اداري اساساتو ورکشاپ وړاندې شو

نويو کارکوونکو ته د اداري اساساتو ورکشاپ وړاندې شو د هېواد پوهنتون د مالي – اداري مرستيال ښاغلي فرهاد امين لخوا نويو جذب شويو کارکوونکو ته د اداري اساساتو په اړه ورکشاپ وړاندې شو. په دې ورکشاپ کې اداري پاليسيو، د دندو لايحې، پلان جوړونې او راپور ورکولو په اړه مالومات وړاندې شول. اداري کارکوونکو عملاً د اداري برخې اړوند موضوعاتو باندې کار وکړ.