!دلوی اختر د رارسیدو له کبله د ولسې جرګې د دینی او کلتوری چارو کمیسون رئیس او د هیواد پوهنتون بنسټګر د مبارکۍ پیغام

!پیام تبریکی الحاج امیرګل شاهین، رئیس امور دینی وفرهنګی پارلمان کشور و مؤسس پوهنتون هیواد به مناسبت عید سعید اضحی