Awards ceremony was held for the top lecturers and staff of the Faculty of Computer Science

محفل تقدیر از اساتید و کارمندان برتر پوهنځی کمپیوتر ساینس برګزار ګردید محفل تقدیر از اعضای کادر علمی، پرسونل اداری، مسؤولین کمیته های فعال و محصلان برتر سال ۱۳۹۹ هـ ش سمستر خزانی پوهنځی کمپیوترساینس، در نتیجه ارزیابی ها، در حضور معاون صاحبان علمي و اداري، رئیس پوهنځی کمپیوتر ساینس، آمرین دیپارتمنت ها، پرسونل اداري و محصلین عزیز در تالار عمومي پوهنتون برگزار گردید. پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم، آقای ذبیح الله فضلی، معاون علمي پوهنتون در سخنرانی خود از این برنامه تقدیر به عمل آورد و سپس استاد شفیع الله شینواري، رئیس پوهنځی کمپیوترساینس به تمام نامبردګان موفق، تبریک ګفته و از همه آنها سپاسګزاری نمود. در پایان به همه آنها لوح تقدیر اهدا شد. محفل با دعایه خیر پایان یافت. (مدیریت نشرات)