تحصیلي بورسیې او مالي مرستې

هیواد پوهنتون د خپلو برحالو او نویو شاملېدونکو محصلینو لپاره د بورسیو او مالي مرستو خدمتونه په پام کې نیولي دي. هغه کسان چې علمي غوره والی او ورزشي او علمي لاسته راوړنې ولري او په ټولنه کې فعال واوسې او هغوی چې د پوهنتون د نظم او ډیسپلین قواعدو ته ژمن وي، کولای شي د بورسیو او مالي مرستو شراېطو ته په پام له هغو ګټه واخلي. د تحصیلي بورسیو او مالي مرستو موخه باکیفیته او مسلکي لوړو زده کړو ته د بااستعدادو محصلینو لاسرسی دی.پر شراېطو د برابرېدو معیارونه


پر شراېطو د برابرېدو معیارونه...


نور ولولی

د تحصیلي بورسیو ډولونه


د تحصیلي بورسیو ډولونه ځخه لیدنه


نور ولولی