آمار و ارقام

1370 +

فارغ التحصیلان

160 +

اساتید

700 +

مقالات

13 +

ماهنامه

200 +

کارمندان

21

امتحان کانکور سپری شده

3425

Books

2793

مجموع محصلین

2293

محصلین ذکور

520

محصلین اناث