به پوهنتون هیواد خوش آمدید

The most important historical role of a university is a contribution that can be made in practice in order to create worthy human capacities for achieving the goals of sustainable development of society. We strive to fulfill this role by implementing an educational system suitable for scientific research and providing standard services.

About
01

شعار

????? ??? ????? ????? ? ?????? ????

02

ماموریت

??????? ????? ?? ??? ???? ????? ?????? ????? ? ???? ????? ?? ??? ??? ?????? ??????? ? ??????? ??? ??? ???? ???? ?? ??????? ? ???? ???? ?? ????.

03

دیدگاه

??????? ????? ???? ??? ?? ?? ????? ????? ?????? ?? ????? ? ????? ?? ????? ??? ??? ?? ????? ???????? ????? ? ??????? ?? ??? ??? ??????? ?????? ? ???? ????? ?? ????? ?????? ???.

فاکولته ها

??????? ?????

Hacked By KurtLar


Check out more

پوهنځی اقتصاد

پوهنحٔی اقتصاد از سال 1390 آغاز به کار نموده است و تا کنون در راستای اهداف خویش مشغول به فعالیت می‌باشد. از ابتدای تاسیس مؤسسه، این پوهنحٔی بصورت مستقل آغاز به کار نموده است که دارای دو دیپارتمنت مدیریت تجارت و اقتصاد تجارتی میباشد. امید است از این طریق خدمات شایانی را در جهت اهداف پوهنځی، مؤسسه و جامعه عزیز افغانستان ارایه نماید.


Check out more

حقوق و علوم سیاسی

پوهنځی حقوق و علوم سیاسی موسسه قبلا تحت عنوان پوهنځی علوم سیاسی در سال ۱۳۹۰ ایجاد طی پیشنهادی نمبر ۱۲۵ مورخ ۵/۳/۱۳۹۷ ریاست پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی، به پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی تعدیل گردید. این پوهنځی دارای ریاست، معاونیت و دو آمریت دیپارتمنت (حقوق و علوم سیاسی و روابط بین الملل ) میباشد که هر کدام با توجه به لایحه وظایف، فعالیت های شان را انجام میدهند. پوهنځی‌ حقوق وعلوم سیاسی در حال حاضر نظر به امکانات موجود قادر به پاسخگویی و جذب منظم محصلان به پیمانه‌ای که مراجعه می کنند، می‌باشد. این پوهنځی در حال حاضر دارای صنوف معیاری با امکانات مدرن است که برای تعداد مشخص از محصلان جهت فراگیری دانش با معیارهای تعریف شده کشور ایجاد گردیده است. پوهنځی حقوق و علوم سیاسی دارای اهداف واستراتیژی مشخص بوده و درروشنایی اهداف کلی وزارت تحصیلات عالی و موسسه تحصیلات عالی هیواد و با در نظرداشت نیازمندیها و اولویت های جامعه، اهداف و دورنمای فعالیت های خود را تعیین کرده است. پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی موسسه تحصیلات عالی هیواد با داشتن کادر علمی‌با درجات تحصیلی دکتر و ماستر در دو دیپارتمنت، مشغول ارائه خدمات تحصیلی میباشند. برنامه درسي این پوهنځی به سيستم کریدت عیار گردیده است و شمولیت، جهت ادامه تحصیل بر مبنای لوایح و مقررات تحصیلات عالی کشور تنظیم می گردد.


Check out more
 • آخرین اخبار

 • Hacked By Reneh
  Hacked By Reneh
  22 October 2022

دیدگاه

??????? ????? ???? ??? ?? ?? ????? ????? ?????? ?? ????? ? ????? ?? ????? ??? ??? ?? ????? ???????? ????? ? ??????? ?? ??? ??? ??????? ?????? ? ???? ????? ?? ????? ?????? ???.

ماموریت

??????? ????? ?? ??? ???? ????? ?????? ????? ? ???? ????? ?? ??? ??? ?????? ??????? ? ??????? ??? ??? ???? ???? ?? ??????? ? ???? ???? ?? ????.

21+

کانکور

1370+

فارغین

3053+

محصلین بر حال

200+

کارمندان

اهداف

 1. معیاری سازی پوهنتون هیواد با توجه به اولویتهای وزارت تحصیلات عالی در محور های آموزش، خدمات و تحقیق؛
 2. برخورداری از رشته های تحصیلی جدید و مورد نیاز جامعه؛
 3. تحقق سطوح چهارگانه تحصیلات عالی در پوهنتون هیواد: لیسانس، ماستری، دوکتورا و فوق دوکتورا؛
 4. ایجاد و توسعه زیرساختها؛
 5. برقراری نظام ارتباطی مناسب و توأمیت با مراکز مهم علمی – تحقیقی در داخل و خارج از کشور

ارزشها

 1. آزادی آفرینش علمی و فکری متعهدانه؛
 2. عدالت
 3. صداقت
 4. احترام به اصل مالکیت عمومی علم و دانش؛
 5. احترام به معیارهای عام و جهانشمول علمی- تحقیقی؛
 6. احترام به اصل تلفیقی وظیفه محوری، نتیجه محوری و فضیلت محوری؛
 7. احترام به شکاکیت معرفتی به عنوان یک اصل ارزشی، اخلاقی و علمی؛
 8. توجه به مشارکت و اجتناب از تمرکز گرایی؛
 9. شفافیت و حسابدهی؛
 10. کیفیت در محورهای آموزش، خدمات و تحقیق؛
 11. استقلالیت مالی و مدیریتی.
 12. جوامع درگیر
 13. اولویت بندی ویژگی های شخصیتی
 14. بهره گیری از فناوری روز
 15. معرفی خود انګیزی فارغ التحصیلان
 • آخرین اخبار

 • Hacked By Reneh
  Hacked By Reneh
  22 October 2022

کمیته های اکادمیک

اساتید