بورسیه ها و کمک های مالی

پوهنتون هیواد در راستای تعهد علمی اش جهت ارائه تحصیلات عالی و با کیفیت، بورسیه ها و کمک های مالی را برای آنعده از محصلان که مشکلات مالی داشته و همچنان فعالیت های اجتماعی، دست آورد های علمی و ورزشی دارند، در نظر گرفته است. هدف از این کمک های مالی، دست یابی محصلان مستعد برای فراگیری دانش مسلکی و با کیفیت است.معیارها برای واجدشرایط بودن


معیارها برای واجدشرایط بودن برای اخذ بورسیه و کمک مالی


بیشتر بخوانید

انواع بورسه های تحصیلی


نمایش انواع بورسیه های تحصیلی


بیشتر بخوانید