سمینار اطلاعاتی در مورد ارزش و عملکرد کمیته ها ارائه شد

سمینار اطلاعاتی در مورد ارزش و عملکرد کمیته ها ارائه شد سمینار یک روزه در مورد ارزش و عملکرد کمیته ها توسط استاد بصیرالحق عادل، مدیر ارتقای کیفیت و مسؤل هماهنگی کمیته ها در حضور، داکتر خالد احمد کاکر، رئیس عمومی پوهنتون، محترم ذبیح الله فضلی، معاون علمي پوهنتون، رؤسای پوهنځی ها، آمرین دیپارتمنت ها، و کارمندان اداری در سالن جلسات آمریت ارتقای کیفیت پوهنتون هیواد برگزار شد. پس از تلاوت چندی از آیات کلام الله مجید، نخست استاد بصیرالحق عادل، معلومات خود را در مورد سمینار فوق ارائه کرد و در پایان، همه شرکت کنندگان سیمینار نظریات و پرسش های خویش را در مورد معلومات ارائه شده، به اشتراک گذاشتند. سمینار با دعای خیر به پایان رسید. ( مدیریت نشرات)