جلسه پنچم کمیته اصلی ارتقای کیفیت پوهنتون هیواد برگزار گردید

جلسه پنچم کمیته اصلی ارتقای کیفیت پوهنتون هیواد برگزار گردید چهارشنبه، ۶ اسد ۱۴۰۰ جلسه کمیته اصلی ارتقای کیفیت به رهبری رئیس عمومی پوهنتون، داکتر خالد احمد کاکر با حضور آمر ارتقای کیفیت، رئیسان پوهنځی ها و آمرین دیپارتمنت ها در سالن جلسات ریاست پوهنتون برگزار گردید. بعد از تلاوت چندی از آیات کلام الله مجید درنخست، مصوبات جلسات قبلی توسط منشی جلسه، استاد نجیب الله واحدی مطرح و اجرای آن پیگیری گردید وبعد روی موضوعات ذیل بحث و تبادل نظر صورت گرفت: 1. ارزیابی از کیفیت تدریس در سطح مؤسسه؛ 2. ارایه گزارش کمیته های اصلی به کمیته ارتقای کیفیت؛ 3. ارایه گزارش کمیته های فرعی به کمیته اصلی ارتقای کیفیت؛ 4. ارزیابی استادان ممتاز؛ 5. برگزاری سیمینار های ارتقای کیفیت برای محصلان؛ و سایر موارد... جلسه با دعایه خیر اختتام یافت (مدیریت نشرات)