اطلاعیه!

اطلاعیه! قابل توجه هموطنان و محصلان عزیز! امروز شنبه، مورخ ۱۶ اسد، پروسه رسمي ثبت نام برای سمستر خزانی سال ۱۴۰۰ آغاز ګریده است. محصلان عزیز میتوانند که برای ثبت نام و آګاهی هر چی بیشتر به پوهنتون هیواد مراجعه نمایند.