با ولسوال ولسوالی ده سبز ولایت کابل تفاهم نامه همکاری امضا شد

محترم فرهاد امین معاون مالی-اداری پوهنتون هیواد در جریان نشست با بزرگان قومی و جوانان ولسوالی ده سبزولایت کابل با مولوی امیر محمد ولسوال ولسوالی ده سبز تفاهم نامه همکاری به امضا رسانید. براساس تفاهم نامه فوق به جوانان محلی که مشکلات اقتصادی داشته باشند زمینه ای تحصیلات عالی برایشان مساعد ساخت خواهد شد و از توسط پوهنتون هیواد، برایشان تخفیف ویژه و بلند درنظر گرفته خواهد شد. قبل از این نیز پوهنتون هیواد با تعدادی از دانشگاه ها، سازمان ها، مکاتب، ادارات دولتی و غیر دولتی تفاهم نامه امضاء نموده است.