جلسه شماره هشتم شورای علمی دانشگاه برگزار گردید

در مجلس شورای علمی که با اشتراک ریاست عمومی، معاونان علمی و محصلان، رؤسای دانشکده ها و آمرین دیپارتمنت ها برگزار گردیده بود روی موارد ذیل تبادل نظر صورت گرفت. برگزاری یک سمینار علمی درسطح کشور، تجلیل از روز جهانی محصل و تقدیر از محصلان برتر، و موارد مرتبط به تدریس، و همچنان روی آموزش عملی محصلان تاکید صورت گرفته و تصمیم برآن شد تا با ادارات و سکتورهای مربوطه تفاهم صورت گیرد. جلسه شورای علمی بر اساس پلان اکادمیک ماهانه برگزار گردیده برعلاوه مسایل علمی و تدریسی روی موضوعات مرتبط به دانشگاه نیز تبادل نظر صورت می گیرد.